O autoru

u moru krša izlomljenog smeća u pravu je mala Maca kada kaže, a on to meni. I uvek takvi …. Bio sam im moneta za raskusuravanje. Od rođenja. Teške su to stvari. Već pupčana vrpca mi oko vrata kao omča rukom sam je svojom odmakao. Dakle, samostalan. Bila je samo jedna od naumili su da me unište i gotovo uspeli kada mi ceo život ispred očiju prođe kao zavera na zaveru zatvarajući krug na mestu gde sam sedeo. Međutim …. Proglašavam se za Cara